Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád

Zboží, které je individuálně vyráběné nebo upravované na základě objednávky zákazníka nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 1837, písm. d) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

1.Všeobecná ustanovení

a) Provozovatelem tohoto webu je společnost NINJA COLOR s.r.o., se sídlem: Štěpánská 27, 1100 Praha 1 a provozem : U Dubu 92, 147 00 Praha | tel.: (+420) 244-466-666, 777-788-345, 607-411-511 | e-mail: dtpstudio@ninjacolor.comdtp@dtpstudio.cz | GPS 50°02`414 14°25`484  IČO: 08419281, DIČ:CZ08419281.
b) Realizováním objednávky Kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (NINJA COLOR s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží, resp. je její nedílnou součástí. Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád se použijí, není-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná rámcová/kupní/či jiná obdobná smlouva.
c) Objednané zboží zasíláme standardně pouze na území ČR (dodání mimo Českou republiku řešíme individuálně). Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad s přesnou částkou, upravenou o individuální slevy, obdržíte po odeslání objednaného zboží elektronickou cestou či poštou.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen zboží). NINJA COLOR s.r.o.(dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nebude-li prodávajícím oznámeno kupujícímu do 5 dní od doručení objednávky jinak, pak k uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. Prodávající si může v odůvodněných případech, zejména u objednávek zboží s vyšší celkovou hodnotou, vyhradit, že okamžikem uzavření smlouvy je doručení potvrzení o přijetí objednávky – v takovém případě bude zákazník o uzavření kupní smlouvy nebo o odmítnutí objednávky informován nejpozději do 5 dnů od doručení objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4. Ceny a platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby - v hotovosti při osobním odběru v místě dodavatele, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího  (dále jen „účet prodávajícího“).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v písemné podobě spolu se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen.

a) K zásilkám vypravovaným ze sídla dodavatele jsou přiúčtovány náklady za poštovné ve výši uvedené na objednávce.
b) Při dodávce na dobírku je přiúčtováváno ke každé zásilce poštovné a doběrečné ve výši uvedené na objednávce.
c) Zásilky jsou standardně dodávány společnostmi Česká pošta a DPD.

6. Dodací lhůta

a) Zboží bude odesláno objednateli obvykle do 5 pracovních dnů od zaplacení objednávky, nebo do 5 dnů od přijetí objednávky v případě dobírky, nebo bude objednateli v této lhůtě oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.
b) Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

7. Záruka, servis

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na všech výrobcích je uvedena minimální trvanlivost a šarže výrobků, záruční doba se pohybuje od 6 do 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží. Reklamace je možné řešit i telefonicky na kontaktních číslech v pracovních dnech v době od 8:00-16:00 hod. případně emailem na eshop@dtpstudio.cz. Zpětné dobírky nepřebíráme!

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od doručení zboží. Toto ustanovení se natýká individualizovaného zboží, jako jsou např. barevné vzorníky, doplňkové produkty pro programy. Zde prodávající uplatňuje při odstoupení od smlouvy storno poplatky ve výši 20% z nákupní ceny bez DPH.   V případě uplatnění § 53 odst. 7 občanského zákoníku bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena. Pro případ odstoupení od smlouvy odešlete email na eshop@dtpstudio.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." datum a podpis. Případně je možné uvést i jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle odstoupit od smlouvy.

a) zboží musí být naprosto neporušené, neponičené a nenačaté a ve stejném stavu jak bylo doručeno.
b) k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím.
c) zboží odeslat běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme).
d) doporučujeme v přiloženém dopise uvést způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží.
e) zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu

V případě odstoupení od smlouvy, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.). Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Paragraf 53 odst. 10 občanského zákoníku stanoví, že pokud spotřebitel odstoupí v zákonné 14 denní lhůtě od smlouvy nebo pokud si zboží nepřevezme, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů. Jedná se o náklady spojené s dopravou, pokud je nesl prodávající. Náklady spojené s dodáním zboží nejsou kupní cenou, která bude vrácena a dodavatel má právo vymáhat náklady na dopravu i v případě dodání na dobírku.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo emailem na eshop@dtpstudio.cz s textem: „Odstupuji od objednávky č. (číslo objednávky)“ze dne DD.MM.RRRR“

9. Zrušení objednávky ze strany provozovatele

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech že se zboží se již nevyrábí nebo nedodává, změnila se výrazným způsobem cena. V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

10. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu v souvislosti s Vaší objednávkou (např. banky, dopravce). Neprodáváme, nezpřístupňujeme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím. Zároveň odesláním objednávky kupující stvrzuje a souhlasí s tím, aby společnost NINJA COLOR s.r.o. zpracovávala osobní údaje uvedené v objednávacím formuláři za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Platnost tohoto souhlasu je na dobu neurčitou s možností písemného odvolání.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné negativní změně obchodních podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž nabyla platnosti negativní změna podmínek, platí, že se změnou souhlasí a není již oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci k doručení kupujícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a následujících a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

ZjFiM